Các Tính Từ Đổi Nghĩa Theo Vị Trí Trong Tiếng Tây Ban Nha

Trong tiếng Tây Ban Nha, tính từ phải tương ứng với danh từ mà nó bổ trợ cả về số lượng (số ít hay số nhiều) và dạng giống (đực – cái), có nhiệm vụ bổ sung ý nghĩa cho danh từ.

Vị trí của tính từ trong tiếng Tây Ban Nha thay đổi tùy thuộc vào loại tính từ và ý nghĩa mà bạn muốn đề cập trong câu. Theo nguyên tắc chung, nó phải luôn được đặt sau danh từ nhằm bổ sung một thuộc tính cho danh từ đó. Trong một số trường hợp ngoại lệ, người nói muốn nhấn mạnh hay có những mục đích giao tiếp rất cụ thể, nó mới có thể đứng trước danh từ. Bởi vì trong nhiều trường hợp vị trí của tính từ khi đặt trước danh từ dẫn đến sự thay đổi ý nghĩa của tính từ đó.

Các tính từ đổi nghĩa theo vị trí trong tiếng Tây Ban Nha

Các tính từ đổi nghĩa theo vị trí trong tiếng Tây Ban Nha

Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tính từ sẽ đổi nghĩa khi đi liền trước hay liền sau danh từ. Cụ thể xin giới thiệu với các bạn 12 tính từ hay gặp có đặc tính như vậy. Vámonos!

1.     ALTO

–        Đứng trước danh từ: cao cấp, quan trọng, thượng hạng

“un alto ejecutivo” – một giám đốc cao cấp

–        Đứng sau danh từ: cao (chiều cao)

“un ejecutivo alto” – một giám đốc cao ráo

2.     ANTIGUO

–        Đứng trước danh từ: trước kia, nguyên

“Hue es la antigua capital de Vietnam.” – Huế là cố đô của Việt nam.

–        Đứng sau danh từ: cổ kính

“Hue es una ciudad antigua.” – Huế là một thành phố cổ kính.

3.     CIERTO

–        Đứng trước danh từ: nào đó

“Hemos tenido ciertas noticias falsas.” – Chúng tôi đã nhận được một vài thông tin sai lệch.

–        Đứng sau danh từ: đúng, chắc chắn

“Hemos tenido noticias ciertas.” – Chúng tôi đã nhận được tin chính xác.

4.     GRANDE

–        Đứng trước danh từ: (trước danh từ viết là granvĩ đại

“un gran escritor” – một nhà văn vĩ đại

–        Đứng sau danh từ: to lớn (kích thước), lớn tuổi

“un escritor grande” – một nhà văn to lớn

5.     MAYOR

–        Đứng trước danh từ: lớn hơn, lớn nhất, phần lớn

“Pasamos la mayor parte del tiempo en la playa.” – Chúng tôi dành phần lớn thời gian trên bãi biển.
“nuestro mayor enemigo” – kẻ thù lớn nhất của chúng ta

–        Đứng sau danh từ: lớn tuổi

“Hay un hombre mayor sentado en el parque.” – Có người đàn ông lớn tuổi ngồi trong công viên.

6.     MEDIA

–        Đứng trước danh từ: một nửa

“una media galleta” – 1/2 cái bánh

–        Đứng sau danh từ: trung bình

“una galleta media” – 1 cái bánh (cỡ) trung bình

7.     PARTICULAR

–        Đứng trước danh từ: khác thường, kỳ lạ

“un particular hotel” – một khách sạn khác biệt

–        Đứng sau danh từ: riêng tư, cá nhân

“una casa particular” – một ngôi nhà của cá nhân

8.     POBRE

–        Đứng trước danh từ: tội nghiệp

esa pobre mujer” – người đàn bà tội nghiệp

–        Đứng sau danh từ: nghèo

“esa mujer pobre” – người đàn bà nghèo

9.     SIMPLE

–        Đứng trước danh từ: chỉ là, chẳng qua

“Soy un simple hombre como cualquiera.” – Tôi chỉ là 1 người như bao người khác.

–        Đứng sau danh từ: giản đơn

“Prefiero una vida simple.” – Tôi thích một cuộc sống đơn giản.

10. SOLO

–        Đứng trước danh từ: đơn lẻ, một, 1 mình

“Un solo hombre no puede llevar esta caja.” – Chỉ một người thì không thể nâng được chiếc thùng đó.

–        Đứng sau danh từ: cô đơn

“Un hombre solo necesita una mujer.” – 1 người đàn ông cô đơn cần 1 người phụ nữ.

11.  ÚNICO

–        Đứng trước danh từ: chỉ 1, duy nhất

“el único hombre en la sala” – người đàn ông duy nhất trong phòng

–        Đứng sau danh từ: đặc biệt

“un hombre único” – một người đàn ông đặc biệt

12.  VIEJO

–        Đứng trước danh từ: lâu năm, lâu dài, truyền thống

“un viejo amigo” – một người bạn cũ, lâu năm
un viejo problema” – một vấn đề đã có từ lâu

–        Đứng sau danh từ: lớn tuổi, già cả, cũ kĩ

“un amigo viejo” – một người bạn lớn tuổi
un coche viejo” – một chiếc xe cũ nát

adj 2.jpg

Tóm lại, những tính từ này, thường khi đứng trước danh từ chúng mang nghĩa bóng hoặc đánh giá chủ quan, đứng sau danh từ thì mang nghĩa đen hoặc đánh giá khách quan.

Chúc các bạn học tập hiệu quả! Un beso!

Bình luận