CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG TÂY BAN NHA THÌ HIỆN TẠI

Trong bài này các bạn sẽ học cách chia động từ tiếng Tây Ban Nha có quy tắc thì hiện tại.

Động từ tiếng Tây Ban Nha có quy tắc sẽ rơi vào 3 nhóm chính với kết thúc từ lần lượt là: -ar , -er , ir

1. Động từ thường đuôi -ar:

16826150_338266283240932_805031167597162530_o

Ví dụ : động từ llamar

Yo llamo: ar -> o
llamas: ar -> as
Usted/Él/Ella llamo: ar -> a
Nosotros llamamos: ar -> amos
Ustedes/Ellos/Ellas llaman: ar -> an

 

 

 

2. Động từ thường đuôi -er:

16819100_338623443205216_5577461162658763619_o

Ví dụ beber (uống)
Yo bebo: er -> o
Tú bebes: er -> es
Usted/Él/Ella bebe: er -> e
Nosotros bebemos: er -> emos
Ustedes/Ellos/Ellas beben: er -> en

 

3. Động từ thường đuôi -ir:

16797029_338624013205159_2354040081166342171_o

 

ví dụ escribir (sống)
Yo escribo: ir -> o
escribes: ir -> es
Usted/Él/Ella escribe: ir -> e
Nosotros escribimos: ir -> imos
Ustedes/Ellos/Ellas escriben: ir -> en

 

Dù động từ tiếng Tây Ban Nha có ba loại đuôi khác nhau nhưng cách chia cũng kha khá giống nhau phải không các bạn? Các bạn xem bảng dưới đây để thấy rõ hơn qui tắc chia theo ngôi nhân xưng:

Yo     hablo     bebo     vivo
    hablas     bebes     vives
Usted/Él/Ella     habla     bebe     vive
Nosotros     hablamos     bebemos     vivimos
Ustedes/Ellos/Ellas     hablan     beben     viven

 

 

Như các bạn thấy, trong tiếng Tây Ban Nha, động từ được chia theo ngôi của chủ ngữ. Vậy nên nhiều khi dù ẩn đi chủ ngữ nhưng người nghe đã hiểu bạn đang nói về ai 😉

Bình luận