Cách Rút Ngắn Từ Trong Tiếng Tây Ban Nha

Trong tiếng Tây Ban Nha, chỉ có hơn một chục từ được rút gọn trong một số hình thức câu nhất định thông qua những gì được gọi là apocope hoặc apocopation trong ngôn ngữ học. Mất âm là việc mất một hoặc nhiều âm ở cuối một từ.

Cách rút gọn mạo từ “Uno - Un” trong tiếng Tây Ban NhaCách rút gọn mạo từ “Uno – Un” trong tiếng Tây Ban Nha

Quy tắc với danh từ giống đực số ít

Phổ biến nhất trong số này đến nay là “uno” – một, nó được rút ngắn thành “un” khi đứng trước một danh từ giống đực số ít: “un muchacho – một cậu bé”, nhưng nó vẫn giữ nguyên âm cuối khi ở giống cái, “una muchacha – một cô gái”.

Dưới đây là các tính từ sẽ được rút gọn khi chúng đứng trước danh từ giống đực số ít:

alguno “một số”

bueno “tốt”

malo “xấu”

ninguno “không”, “không phải ai”

primero “đầu tiên”

tercero “thứ ba”

postrero “cuối cùng”

Đối với tất cả các tính từ được liệt kê ở trên, hình thức thông thường được giữ lại khi các từ được theo sau bởi một danh từ giống cái hoặc số nhiều. Ví dụ bao gồm “algunos libros”, có nghĩa là “một số cuốn sách” và “tercera mujer”, có nghĩa là “người phụ nữ thứ ba”.

Khi nào cần phải rút ngắn đuôi của số thứ tự trong tiếng Tây Ban Nha
Khi nào cần phải rút ngắn đuôi của số thứ tự trong tiếng Tây Ban Nha

Năm từ thông dụng khác được rút ngắn

Có năm từ phổ biến khác trải qua quá trình rút ngắn: “grande”, nghĩa là “tuyệt vời”; “cualquiera”, nghĩa là “bất cứ điều gì”; “ciento”, nghĩa là “một trăm”; “santo”, “nghĩa là “Thánh”; và “tanto”, nghĩa là “rất nhiều”.

Grande

Số ít “grande” được rút ngắn xuống còn “gran” trước một danh từ ở cả 2 giống. Ở vị trí đó, nó thường có nghĩa là “tuyệt vời”. Ví dụ, hãy xem “un gran momento” có nghĩa là “khoảnh khắc tuyệt vời” và “la gran explosión” có nghĩa là “vụ nổ vĩ đại”. Có một trường hợp khi “grande” không được rút gọn, đó là khi nó theo sau “más”. Các ví dụ bao gồm “el más grande Escape”, nghĩa là “cuộc chạy trốn vĩ đại nhất”, hoặc “el más grande americano”, “người Mỹ vĩ đại nhất”.

Cualquiera

Khi được sử dụng như một tính từ, “cualquiera” có nghĩa là “bất kỳ” theo nghĩa “bất cứ điều gì”, bỏ dấu -a trước một danh từ gioóng đực hay giống cái. Hãy xem các ví dụ sau, “cualquier navegador” có nghĩa là “bất kỳ trình duyệt nào”, hoặc “cualquier nivel” nghĩa là “bất kỳ cấp độ nào”.

Ciento

Từ “một trăm” được rút ngắn trước danh từ hoặc khi được sử dụng như một phần của số mà nó nhân lên, ví dụ, cien dólares, có nghĩa là “100 đô la” và “cien millones”, có nghĩa là “100 triệu”. Ngoại lệ là “ciento” không được rút ngắn trong một số, ví dụ, số 112, sẽ được viết ra và phát âm là “ciento doce”.

Santo

Danh hiệu cho một vị thánh được rút ngắn trước tên của hầu hết nam giới, chẳng hạn như San Diego hoặc San Francisco. Để tránh phát âm vụng về, Santo dạng dài được giữ lại nếu tên sau bắt đầu bằng Do- hoặc To-, chẳng hạn như trong Santo Domingo hoặc Santo Tomás.

“La gran explosión” hay “La explosión grande”?“La gran explosión” hay “La explosión grande”?

Tanto

Tính từ “tanto”, có nghĩa là “rất nhiều,” được rút ngắn xuống còn “tan” khi nó được sử dụng như một trạng từ. Khi nó trở thành một trạng từ, bản dịch của nó trở thành “vậy”. Ví dụ “Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él”, dịch là ” Tôi có quá nhiều tiền, tôi không biết phải làm gì với nó”. Ví dụ về việc tanto được rút ngắn và được sử dụng như một trạng từ có thể được tìm thấy trong các câu sau, “Rita es tan alta como María”, có nghĩa là “Rita cao như María”, hoặc “Rita habla tan rápido como María”, nghĩa là ” Rita nói như nhanh như María”.

Un besito!

Bình luận