Đại học València: Các chương trình và lĩnh vực đào tạo

Đại học València có tên chính thức theo tiếng Tây Ban Nha là Universitat de València (tên viết tắt UV). Đây là một trong những trường đại học lâu đời của Tây Ban Nha được thành lập từ năm 1499, tọa lạc tại thành phố Valencia. Mỗi năm, nhà trường tuyển sinh hàng chục nghìn sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Trường đại học Universitat de Valéncia hiện có 5 hệ đào tạo bao gồm:
– Bằng Đại học chính quy
– Bằng Tiến sĩ dại học
– Bằng Thạc sĩ đại học
– Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
– Quan hệ Quốc tế

Trong bài viết này, trung tâm BARCELONA ESCUELA DE ESPAŇOL xin được liệt kê các ngành đào tạo hệ Tiến Sĩ và Thạc Sĩ.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ

– Lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn
+ Nghiên cứu Ngôn ngữ Catalan
+ Triết học Catalan
+ Nghiên cứu tiếng Anh
+ Nghiên cứu tiếng Tây Ban Nha
+ Lịch sử
+ Lịch sử Nghệ thuật
+ Văn học và Ngôn ngữ hiện đại
+ Triết học
+ Dịch thuật: » Tiếng Anh » Tiếng Pháp » Tiếng Đức

– Lĩnh vực Kiến trúc và Kỹ thuật

+ Công nghệ hóa học
+ Công nghệ máy tính
+ Công nghệ điện tử công nghiệp
+Công nghệ đa phương tiện
+ Cơ điên tử Viễn thông
+ Công nghệ viễn thông

– Lĩnh vực Khoa học

+ Khoa học Hóa sinh và Y sinh
+ Sinh học
+ Công nghệ sinh học
+ Hóa học
+ Khoa học môi trường
+ Khoa học thực phẩm
+ Toán học
+ Vật lý

– Lĩnh vực Khoa học Sức khỏe

+ Khoa học và Công nghệ thực phẩm
+ Dinh dưỡng và chế độ ăn uống
+ Y học
+ Điều dưỡng
+ Nha khoa
+ Quang học và Thị lục
+ Dược phẩm
+ Vật lý trị liệu
+ Khoa khớp
+ Tâm lý học
+ Liệu pháp điều trị

– Lĩnh vực Khoa học Pháp luật và Xã hội

+ Quản lý, Quản trị Kinh doanh
+ Truyền thông nghe nhìn
+ Tội phạm học
+ Kinh tế
+ Kế toán tài chính
+ Địa lý và Môi trường
+ Thông tin tư liệu
+ Kinh doanh Quốc tế
+ Báo chí
+ Quan hệ Lao động và Nguồn nhân lực
+ Luật
+ Sư phạm
+ Hoạt động thể chất và Khoa học thể thao
+ Khoa học Chính trị và Hành chính
+ Giáo dục Mầm non
+ Giáo dục Tiểu học
+ Giáo dục Xã hội
+ Công tác Xã hội
+ Xã hội học
+ Du lịch

– Bằng kép

+ Luật, Quản lý và Quản trị kinh doanh
+ Du lịch, Quản lý và Quản trị kinh doanh
+ Luật và Tội phạm học
+ Luật và Quản trị Khoa học Chính trị
+ Dược phẩm, Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống
+ Xã hội học, Khoa học chính trị và Hành chính Công

– Bằng kép Quốc tế

+ Bằng cấp quốc tế và Quản trị kinh doanh
+ Kinh tế
+ Kinh doanh Quốc tế
+ Luật

Hệ đào tạo Thạc sĩ

– Lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn

+ Tiếng Anh nâng cao
+ Lịch sử, bản sắc tây Địa Trung hải (Thế kỷ 15 – 19)
+ Khảo cổ học
+ Lịch sử đương đại
+ Dịch thuật Sáng tạo và Nhân văn
+ Di sản văn hóa: Xác định, phân tích và quản lý
+ Quản lý văn hóa
+ Đạo đức và Dân chủ
+ Nghiên cứu Tây Ban Nha: Các ứng dụng nghiên cứu
+ Lịch sử, Nghệ thuật văn hóa hình
+ Lịch sử Khoa học và Truyền thông Khoa học
+ Lịch sử hình thành thế giới phương Tây
+ Tư vấn Ngôn ngữ và văn học: Ứng dụng trong bối cảnh Valencia
+ Nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ (2015-2016)
+ Nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ (2014-2015)
+ Tư tưởng Triết học đương đại

– Lĩnh vực Khoa học

+ Thị lực nâng cao và tầm nhìn khoa học
+ Ứng dụng cổ sinh vật học
+ Vật lý nâng cao
+ Nuôi trồng thủy sản
+ Đa dạng sinh học: Bảo tồn và Tiến hóa
+ Thống kê Sinh học
+ Điện hóa, Khoa học và Công nghệ
+ Ô nhiễm môi trường, Chất độc và Sức khỏe
+ Thực nghiệm công nghiệp hóa hữu cơ
+ Kỹ thuật thực nghiệm Khoa học
+ Nghiên cứu Toán học
+ Phân tử học Nano và Công nghệ Nano
+ Nghiên cứu phân tử, tế bào và sinh học di truyền
+ Hóa học bền vững
+ Lý thuyết hóa học và tinh toán mô hình hóa
+ Lý thuyết hóa học và tinh toán mô hình hóa (Erasmus Mundus)

– Lĩnh vực Khoa học Sức khỏe

+ Ứng dụng cơ bản Khoa học thần kinh
+ Tin sinh học
+ Nghiên cứu Y sinh
+ Công nghệ sinh học và Hỗ trợ sinh sản ở Người
+ Thần kinh học nhận thức và giáo dục đặc biệt
+ Khoa học Nha khoa
+ Sự phụ thuộc vào thuốc: Nghiên cứu, điều trị và thuốc bệnh
+ Khoa học thần kinh và Công nghệ sinh học
+ An toàn và chất lượng thực phẩm
+ Tâm lý sức khỏe chung
+ Vật lý Y tế
+ Phương pháp tiếp cận phân tử trong khoa học sức khỏe
+ Điều trị ung thư
+ Dinh dưỡng cộng đồng và cá nhân
+ Sinh lý học
+ Vật lý trị liệu lão hóa
+ Trẻ sơ sinh, tâm lý trẻ em và tâm lý học
+ Thạc sĩ tâm lý
+ Y tế công cộng và quản lý y tế
+ Nghiên cứu trong sử dụng thuốc hợp lý
+ Can thiệp lý thuyết chuyên ngành
+ Bệnh ký sinh nhiệt đới

– Lĩnh vực Kiến trúc và Kỹ thuật

+ Khoa học viễn thông trình độ cao
+ Công nghệ Y sinh
+ Công nghệ Hóa sinh
+ Công nghệ Điện tử
+ Công nghệ môi trường
+ Phân tử học Nano và Công nghệ Nano (2014-2015)
+ Điều khiển từ xa
+ Dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật Web
+ Công nghệ Viễn thông

– Lĩnh vực Khoa học Pháp luật và Xã hội

+ Bằng Quốc tế nghiên cứu sự Di cư
+ Kế toán, Kiểm toán và Kiểm soát, Quản lý (2015-2016)
+ Kế toán, Kiểm toán và Kiểm soát, Quản lý (2014-2016)
+ Thống kê bảo hiểm và Khoa học tài chính
+ Nội dung và định dạng Nghe Nhìn
+ Chuyên ngành ngân hàng và Tài chính định lượng
+ Quản trị kinh doanh MBA
+ Chiến lược kinh doanh
+ Quản lý kế hoạch và quy trình khinh doanh
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Luật Doanh nghiệp, Tư vấn thương mai, Tư vấn Lao động, Tư vấn thuế
+ Thành lập và quản lý các công ty tiên tiến
+ Tội phạm và An ninh
+ Hỗ trợ phát triển
+ Phát triển, Tổ chức và Hội nhập kinh tế
+ Toàn cầu hóa kinh tế. Quản lý thương mại quốc tế
+ Chính sách kinh tế và Kinh tế Công
+ Thạc sĩ kinh tế
+ Kỹ thuật môi trường và quản lý theo lãnh thổ
+ Giới và các chính sách bình đẳng giới
+ Quản lý nguồn nhân lực
+ Nhân quyền, Hòa bình và Phát triển bền vững
+ Đa văn hóa, Giao lưu và nghiên cứu châu u
+ Nghiên cứu quốc tế và châu u
+ Quản trị Kinh doanh quốc tế IMBA
+ Luật và bạo lực giới
+ Luật thực hành
+ Luật, Kinh doanh và Tư pháp
+ Quản lý và khuyến khích phát triển vùng
+ Marketing và Nghiên cứu thị trường
+ Hòa giải và Xung đột
+ An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
+ Hoạt động thể chất và quản lý thể thao
+ Chính sách, Quản trị, Quản lý các tổ chức giáo dục
+ Procura (Bằng cấp của Tây Ban Nha để hành nghề Luật Sư)
+ Can thiệp tâm lý trong môi trường xã hội
+ Tâm lý học giáo dục và phát triển con người trong bối cảnh đa văn hóa
+ Tâm lý học công sở, tổ chức và nguồn nhân lực
+ Tâm lý học công sở, tổ chức và nguồn nhân lực (Erasmus Mundus)
+ Tâm lý học
+ Luật công và Quản trị luật Công
+ Quản lý chất lượng
+ Nghiên cứu và can thiệp trong Hoạt động thể chất và Khoa học Thể thao
+ Nghiên cứu huấn luyện cụ thể
+ Giảng dạy Giáo dục Trung học
+ Giáo dục và hành động xã hội
+ Sự phụ thuộc trong chăm sóc xã hội và chăm sóc sức khỏe
+ Kinh tế xã hội (Hợp tác xã và các tổ chức phi lợi nhuận)
+ Vấn đề xã hội: Can thiệp Gia đình
+ Giáo dục đặc biệt
+ Thiết kế và quản lý Du lịch
+ Quản lý nguồn nước

Bình luận