Danh Từ “Agua” Trong Tiếng Tây Ban Nha

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ làm rõ một câu hỏi khá phổ biến mà các bạn học tiếng Tây Ban Nha thường thắc mắc, đó là danh từ “agua” (nước) giống đực hay giống cái. Vì đôi khi mạo từ sẽ khiến chúng ta bối rối, ví dụ, nói “el agua hay la agua”, “las aguas hay los aguas”, “mucho agua hay mucha agua”, “este agua hay esta agua”, etc.

Danh từ “Agua” trong tiếng Tây Ban Nha thực sự mang giống gì?

Danh từ “Agua” trong tiếng Tây Ban Nha thực sự mang giống gì?

Nếu bạn chưa có lời giải đáp, hãy cùng Barcelona làm rõ điều này. Chúng ta bắt đầu thôi.

Điều quan trọng nhất tôi muốn bạn chắc chắn ngay từ đầu rằng danh từ “agua” (nước) trong tiếng Tây Ban Nha là giống cái và do đó các yếu tố đi kèm với nó phải đồng nhất với giống cái. Chỉ có một ngoại lệ trong tiếng Tây Ban Nha, một quy tắc nói rằng:

“Danh từ số ít giống cái bắt đầu bằng “a” mang trọng âm (như trường hợp của agua) mạo từ có dạng “el” thay vì dạng thông thường “la”.

Đó là lý do tại sao chúng ta nói “el agua” chứ không phải “la agua”.

Tuy bản thân “Agua” là giống cái nhưng riêng trường hợp số ít lại đi với mạo từ “El”

Tuy bản thân “Agua” là giống cái nhưng riêng trường hợp số ít lại đi với mạo từ “El”

Tuy nhiên, chúng tôi nói “las aguas” chứ không phải “los aguas”, vì như mình đã nói, chỉ áp dụng cho các danh từ giống cái ở số ít và như bạn có thể thấy ở đây “aguas” là số nhiều, và do đó quy tắc nó không có hiệu lực.

Ngoài ra, bạn phải lưu ý rằng quy tắc này chỉ xảy ra khi mạo từ đi ngay trước danh từ mà không có yếu tố khác đứng giữa chúng. Như vậy, ta có ví dụ cụ thể “la fría agua” chứ không phải “el fría agua”.

Lưu ý tính từ “fría” (lạnh) được xen vào giữa mạo từ và danh từ và do đó quy tắc không có hiệu lực và hình thức thông thường – giống cái của nó lại được áp dụng là “la”.

Một khi quy tắc được giải thích và như chúng ta đã nói, vì “agua” là một danh từ giống cái nên các yếu tố đi kèm với nó phải đồng nhất trong giống cái. Hãy xem một số ví dụ:

– “Esta agua fresca” (cả tính từ biểu thị “esta” và tính từ “fresca” đều tương đồng với “agua” trong dạng giống cái).

– “El niño bebe mucha agua” (tính từ xác định “mucha” tương đồng với giống cái).

Chỉ cần làm rõ rằng với không xác định là “algún hay alguna”, “ningún hay ninguna”, “un hay una”… cả hai trường hợp đều đúng, mặc dù dạng phổ biến hơn là “algún, ningún, un”. Ví dụ:

Un agua verde cristalina./ Una agua verde cristalina.

(Một làn nước trong xanh như pha lê.)

Agua 3.png

Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều đúng, đối với hầu hết các trường hợp, dạng “un” được sử dụng trong trường hợp này và dạng giống cái “una” ít thường xuyên hơn (trong trường hợp này).

Ngoài ra còn có thể giải thích rằng những danh từ giống cái mà được bắt đầu bằng trọng âm a- sẽ sử dụng mạo từ “el” (mạo từ giống đực) nhằm tránh đặt 2 âm “a” liên tiếp (khó phát âm). Vậy nên ta có “El agua está fría”.

Muchas gracias! Nos vemos!

Bình luận