TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA

TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA – LA ACENTUACIÓN  FONÉTICA Hầu hết các từ ngữ trong tiếng Tây Ban Nha đều mang trọng âm, nghĩa là được nhấn mạnh khi nói. Những chữ từ 2 vần trở lên càng cho thấy rõ sự tương phản giữa vần mang trọng âm và vần không mang […]

18 cách để thích nghi nhanh chóng với văn hoá và cuộc sống ở Tây Ban Nha (Phần 2)

Tiếp nối bài viết 18 cách để thích nghi nhanh chóng với đời sống ở Tây Ban Nha: 10. Đừng quên khám phá ẩm thực (Chia sẻ của Hannah McIntyre, Spring Hill College) Bữa ăn ở Tây Ban Nha thường cố định về thời gian, bữa sáng là sáng sớm, từ lúc 6 giờ đến 8 […]