TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA

TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA – LA ACENTUACIÓN  FONÉTICA Hầu hết các từ ngữ trong tiếng Tây Ban Nha đều mang trọng âm, nghĩa là được nhấn mạnh khi nói. Những chữ từ 2 vần trở lên càng cho thấy rõ sự tương phản giữa vần mang trọng âm và vần không mang […]