Thì Hiện Tại Hoàn Thành Trong Tiếng Tây Ban Nha

Trong bài viết hôm nay, Barcelona mời bạn cùng học cách xác định các tình huống nên sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha và các quy tắc chia động từ thông thường cũng như bất quy tắc nhé. Vámonos!

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha được hình thành bởi thì hiện tại của “haber” theo sau là quá khứ phân từ. Nó thường được sử dụng để đề cập đến một hành động đã được hoàn thành có một số liên quan đến hiện tại.

1.   Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

Dưới đây là hình thức của thì hiện tại hoàn thành: (Các đại từ được bao gồm ở đây để rõ ràng nhưng thường không cần thiết)

HABER + PARTICIPIO (quá khứ phân từ)

a.     Chia động từ “HABER” ở hiện tại

 • Yo he + quá khứ phân từ

 • has + quá khứ phân từ

 • Usted / él / ella ha + quá khứ phân từ

 • Nosotros / nosotras hemos + quá khứ phân từ

 • Vosotros / vosotras habéis + quá khứ phân từ

 • Ustedes / ellos / ellas han + quá khứ phân từ

b.     Cách chia Participio (quá khứ phân từ)

–        Động từ kết thúc ở đuôi -AR, ta đổi “-AR” thành “-ADO” như sau:

Cantar -> cantado

Jugar -> Jugado

Ganar -> Ganado

–        Động từ kết thúc ở đuôi –ER và –IR, ta đổi đuôi thành “-iDO” như sau:

Correr -> corrido

Vivir -> Vivido

Elegir -> Elegido

Escoger -> escogido

Tener -> Tenido

Querer -> Querido

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha

2.   Dấu hiệu nhận biết

Trong câu xuất hiện những cụm từ sau đây, chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha:

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha

3.   Chú ý

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha không phải lúc nào cũng được coi là tương đương với thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh. Ở nhiều vùng, nó có thể được sử dụng tương đương với thì quá khứ đơn trong tiếng Anh. Đôi khi ngữ cảnh sẽ làm rõ điều này:

 • Ha llegado hace un rato. (Cô ấy đến cách đây một chút.)

 • Cuando lo he visto no he podido creerlo. (Khi tôi nhìn thấy nó, tôi có thể không tin điều đó.)

 • Leo la carta que me han escrito esta mañana. (Tôi đang đọc bức thư họ viết cho tôi sáng nay.)

 • Esta mañana he estado en Madrid. (Sáng nay tôi đã ở Madrid.)

Nhưng ngay cả khi ngữ cảnh không quy định như vậy, thì hiện tại hoàn thành có thể tương đương với từ giả vờ trong tiếng Anh , còn được gọi là quá khứ đơn. Điều này đặc biệt đúng đối với các sự kiện xảy ra rất gần đây. Bạn cũng có nhiều khả năng nghe thấy thì hiện tại hoàn thành được sử dụng theo cách này ở Tây Ban Nha hơn là ở hầu hết các nước Mỹ Latinh, nơi mà giả từ có thể được ưa thích hơn (ví dụ: llegó hace un rato).

4.   Tổng kết

 • Thì hiện tại hoàn thành được hình thành bằng cách theo sau thì hiện tại của “haber” với một phân từ quá khứ.

 • Không có từ nào được xen vào giữa haber và phân từ.

 • Hiện tại hoàn thành trong tiếng Tây Ban Nha đôi khi được sử dụng để chỉ một hành động mới xảy ra gần đây hơn là chỉ đơn thuần là nó đã xảy ra.

 

Hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo, chung ta sẽ cùng luyện tập thêm về chủ đề này nhé!

Hasta pronto!

Bình luận