TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA

f678ef177e270ed0

TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA – LA ACENTUACIÓN  FONÉTICA

Hầu hết các từ ngữ trong tiếng Tây Ban Nha đều mang trọng âm, nghĩa là được nhấn mạnh khi nói. Những chữ từ 2 vần trở lên càng cho thấy rõ sự tương phản giữa vần mang trọng âm và vần không mang trọng âm.

Vần mang trọng âm được nhấn mạnh và kéo dài hơn vần không mang trọng âm.

Từ một vần có trọng âm ngay vần đó, còn những từ  2 vần trở lên trọng âm sẽ rơi vào 1 trong 4 trường hợp sau đây:

  1. Chữ mang trọng âm ở vần cuối cùng.

Ví dụ: reloj (đồng hồ), jardín (vườn), natación (sự bơi lội), posibilidad (khả năng).

 

  1. Chữ mang trọng âm ở vần áp chót.

Ví dụ : libro (cuốn sách), peligroso (sự nguy hiểm).

 

  1. Chữ mang trọng âm ở trước vần áp chót.

Ví dụ: simtico (đáng mến), miércoles (ngày thứ tư), laba (vần)

 

  1. Chữ mang trọng âm ở vần trước của vần trước vần áp chót.

Ví dụ: Cómpramelo (mua cho tôi cái đó đi), gaselo (nói cho họ nghe cái đó đi).

 

estudo-da-fonetica-e-fonologia-parte-1

 

Khi phát âm tiếng Tây Ban Nha nên nhớ đọc rõ từng vần của từ ngữ và đặc biệt là nhấn mạnh vào từ có trọng âm.

 

Nhưng làm sao biết trọng âm của một từ nằm ở chỗ nào?

 

Người nói tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ để tự nhiên sẽ biết trọng âm của từ nàm ở đâu. Còn người ngoại quốc học tiếng Tây Ban Nha sẽ phải học các luật về trọng âm.

 

Những cách nhận biết trọng âm của từ:

  1. Những từ chấm dứt bằng các chữ cái : a, e, i, o, u, n và s thì có trọng âm ở vần áp chót.

Ví dụ: Casa (ngôi nhà), padre (cha), cursi (giả tạo), zapato (giày), comen (họ ăn), ojos (đôi mắt).

 

  1. Những chữ nào chấm dứt bằng những từ khác ngoài 7 chữ cái ở trên thì có trọng âm ở vần chót.

Ví dụ: eficaz (có hiệu quả), trabajar (làm việc), internacional (quốc tế), ciudad (thành phố).

 

  1. Những từ nào không theo 2 quy luật trên sẽ mang dấu sắc trên vần có trọng âm. Như vậy, vần có mang dấu sắc trong từ sẽ là vần có trọng âm.

Ví dụ: sabádo (thứ bảy), carácter (đặc tính), película (cuốn phim), lección (bài học).

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC VUI!

Bình luận